Bebeklerde Konuşma Gelişimi | Uni Baby
31.01.2020 00:00:003 DK Okuma Süresi

Bebeklerde Konuşma Gelişimi

Her birey kendini ifade edebilmek için dilini kullanır. Yeni doğan bebekler ilk olarak ağlayarak bunu yaparlarken süreç içerisinde dil gelişimleri tamamlanır ve konuşmaya başlarlar. Her dönemi farklı farklı geçirecek olan bebekler sonunda süreci tamamlarlar. Bu süreçte anne babanın bebekleriyle konuşarak onlarla iletişim kurmaları oldukça önemlidir.

Bebeklerde Konuşma Gelişimi

Her birey kendini ifade edebilmek için dilini kullanır. Yeni doğan bebekler ilk olarak ağlayarak bunu yaparlarken süreç içerisinde dil gelişimleri tamamlanır ve konuşmaya başlarlar. Her dönemi farklı farklı geçirecek olan bebekler sonunda süreci tamamlarlar. Bu süreçte anne babanın bebekleriyle konuşarak onlarla iletişim kurmaları oldukça önemlidir.

Bebekler ne zaman konuşur?

Bebeklerin dil gelişimi anne karnında başlayan ve hayat boyunca devam eden bir süreçtir. Hamileliğin 16. haftasından itibaren etrafta duydukları seslere hareket ile tepki veren bebekler ilk doğduklarında anlamsız sesler çıkarırlar. Gelişimleri ilerledikçe sesler anlam kazanır. Yeni doğan ilk olarak ağlayarak, annesine gülümseyerek ve hareket ederek kendini ifade etmeye başlar.

Bebeklerde dil gelişiminde önemli faktörlerden biri taklittir. Bu nedenle birçok bebek konuşmayı onunla sürekli iletişim kuran anne babasından öğrenir. Bebeklerin dil gelişiminde ilk aylarda kazanılan yutma, emme gibi reflekslerin de rolü vardır. Bu şekilde bebek kaslarını geliştirir ve kendini konuşmaya hazırlar. Ses çıkarımı için gereken nefesin işleyişi gibi yetenekler de süreç içerisinde gelişen ve konuşmayı olumlu etkileyen faktörlerdendir.

İlk ayda kullanılan en etkili yöntem ağlamaktır. Bu şekilde istediklerin bir şeyi, kızdıklarını ya da acıktıklarını ifade etmeye çalışırlar. Yeni doğan duyduğu seslerin yüksek veya alçaklığını fark ederek tepkiler verir. Sonrasında basit sesler de çıkarmaya başlarlar. Bu sesler memnun olma ya da memnun olmama durumunu belirten seslerdir.

3. aya gelindiğinde bebeğin etrafındaki olaylara tepki olarak sesler çıkardığı gözlemlenir. Birinin ona gülümsemesine karşılık olarak ses çıkarması, agulaması bu duruma örnek olarak verilebilir.

4-6 ay arasındaki bir bebek artık sesleri fark etmeye başlar. Müziğe ve seslere olan ilgi bu dönemde artar. Daha çok ses çıkarmaya ve ses çıkaran nesneleri gözleri ile takip etmeye başlar. Heceleri tekrar etme bu aylarda gözlemlenebilir (mamama-bababa gibi…)

7-12 ay arasındaki bir bebek sesin nereden geldiğini fark etmeye başlar. Bu dönemde kendisiyle konuşulan bebekler konuşulanları dinler ve ona verilen basit komutları anlamaya başlar ve duyduğu yönlendirmelere uygun hareket edebilir. “Bana gel” dediğinizde eliyle gel işareti yaptığını fark edebilirsiniz. Artan hece tekrarlarıyla bebek ilk yaşına girdiğinde artık birkaç kelime söyler hale gelebilir.

1-2 yaş arası dönemde bebek birkaç kelimeyi bir araya getirebilir. Bebek, kendisine söylenen bir nesne ismini kitaptan gösterebilir. Adını söylediğiniz objeyi size parmağıyla gösterebilir.

2-3 yaş döneminde çocuk 3-4 kelimeyi bir araya getirebilir hale gelir. Verilen komutları yerine getirmeye başlar ve kendisine sorulan kısa ve net sorulara karşılık verebilir.

Çocuk 3-6 yaş arasında daha kurallara uygun konuşmaya başlar. Daha kompleks cümleler kurmaya başlar. Merak ettiği konuları sormaya başlar. İletişimi daha da güçlenir. Kelime haznesi her geçen gün artar böylece dil gelişimi ilerler.

Bu yazı çocuk gelişim sitesi ÇocukluDünya iş birliği ile hazırlanmıştır.