Montessori Eğitimi | Uni Baby
28.02.2020 00:00:003 DK Okuma Süresi

Montessori Eğitimi

Pedagog Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitim modeli, her çocuğun bireysel becerileri, ilgi alanı, öğrenme hızı ve karakter özelliğine uygun bir eğitim ve öğretim planı hazırlamayı temel alan bir yaklaşımdır.

Montessori eğitimi nedir?


Pedagog Maria Montessori tarafından geliştirilen Montessori eğitim modeli, her çocuğun bireysel becerileri, ilgi alanı, öğrenme hızı ve karakter özelliğine uygun bir eğitim ve öğretim planı hazırlamayı temel alan bir yaklaşımdır. Montessori’ye göre her çocuğun ihtiyaçları ve yetenekleri farklıdır. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermek ve her çocuğun yeteneğini fark edip bu yeteneği geliştirmesine alan yaratmak ve kendi kendine yetebilen çocuklar yetiştirmek Montessori yaklaşımının temelidir.

Bu yaklaşımda çocuğa mümkün olduğunca seçme şansı ve sorumluluk vermek hedeflenmektedir. Düzen ve öz disiplin sağlayarak, çocuğun araştırması, denemesi teşvik edilmekte, hata yapabileceği ve bu hatalarını fark edebileceği özgür bir ortamda kendi potansiyelini gerçekleştirebilmesi sağlanmaktadır. Montessori, “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” sözüyle geliştirdiği eğitim yönteminin her çocuğun özel ve tek oluşuna dayandığını ve çocuğa öğrenmek ve gelişmek için özgür ve özgün bir ortam bıraktığını vurgulamaktadır.

Montessori okullarında ne yapılır?


Montessori eğitimi veren kreşlerde ve okullarda öğretmenin görevi çevreyi hazırlamak ve çocukların çevreyle etkileşime geçmesini sağlamaktır. Montessori sınıfları yaş gruplarına göre ayrılmakta, çocukların ihtiyacına göre düzenlenmekte ve materyaller çocukların ilgi alanlarını ve gelişim alanlarını desteklemek üzere hazırlanmaktadır. Montessori eğitim sistemi gereği; çocuklar, merakları doğrultusunda, kendi kendilerine şekillendirdikleri ve kendi hızlarında ilerledikleri bir öğrenme deneyimi yaşamaktadır.

Montessori oyuncakları nelerdir?


Montessori yöntemi, oyuncakları beş gruba ayırmaktadır. Bu gruplar; günlük yaşam becerileri, duyu, matematik, dil ve kozmik eğitimdir. Montessori oyuncakları ve materyalleri bu alanların geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Oyuncaklar gelişimi her alanda en iyi şekilde desteklemeyi hedeflemektedir ve günlük hayatta kullanılan materyallerin minyatür hali şeklindedir.

Günlük yaşam becerileri oyuncakları el yıkama, giyinme ve temizlik gibi alanlardaki becerileri geliştirmeyi sağlayan her türlü materyaldir. Bunlar temizlik seti, yemek seti, düğme ilikleme, ayakkabı bağlama gibi oyun ve oyuncaklardır. Zil, renk ve ses kutuları, dokunma tabletleri duyu oyuncaklarını oluşturmaktadır. Sayı çubukları, zımpara kağıdından rakamlar ve toplama-çıkarma tahtaları matematik, zımpara kağıdından harfler, hareketli alfabe ve gramer kutusu gibi oyuncaklar da dil materyallerini oluşturmaktadır. Güneş sistemi, hayvanlar ve haritalar da kozmik eğitim materyalleridir.

Montessori etkinlikleri nelerdir?


Montessori eğitiminin felsefesine uygun olarak Montessori aktiviteleri çocuğun kendi kendine keşfedip öğrenmesini ve ihtiyacı olan becerileri deneyimleyerek öğrenmesini hedeflemektedir. Etkinlikler yaş gruplarına göre değişmektedir.

Doğumdan 3 yaşa kadar çocuğun kendine ve dünyaya olan güvenini besleyecek, var olan becerilerine inanmasını sağlayacak ve özgüvenini inşa edecek bir ortam hazırlanması önemlidir. Bu dönemde ağırlıklı olarak dil, kaba ve ince motor becerilerin geliştirileceği etkinlikler yapılmaktadır.

Üç ve altı yaş aralığında çocuğun bağımsızlığının güçlendirildiği ve öz denetimi öğreneceği aktiviteler başlamaktadır. Bunun yanında sosyal becerilerin geliştirileceği etkinlikler ve matematik bilgisini arttıracak aktiviteler de yapılmaktadır.

Altı ve on iki yaş aralığında çocuğun ilgi alanlarını keşfetmesi, özgüveninin geliştirilmesi ve hayal gücünün arttırılması için etkinlikler yapılmakta, bunun yanında çocuğun yaşadığı toplumu, kültürü ve dünyayı keşfedip anlamasına olanak sağlayan aktiviteler sunulmaktadır.

Montessori eğitiminin faydaları nelerdir?


  • Montessori eğitiminde çocuk kendi hızıyla gelişmektedir, bu da çocuğun öğrenme ve çalışma isteğini artırır.
  • Öğrenme sürecini planlama ve sorumluluk çocuğa verildiği için çocuğun kendine güveni ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
  • Disiplini içselleştirerek öğretir.
  • Yaratıcı ve üretken bir birey olmasını sağlar.
  • Kendisine ve başka insanlara saygı duyan, sosyal bir birey olarak büyümesine alan yaratır..
  • Duygularını en doğru şekilde ifade etmeyi ve yönetmeyi öğretir.
  • Problem çözme becerilerini geliştirir.

Bu yazı çocuk gelişim sitesi ÇocukluDünya iş birliği ile hazırlanmıştır.